Darbas ir gyvenimas Norvegijoje

Photo: Guri Dahl/tinagent.com .

Nuo 2009 m. spalio 1 d.Europos Sąjungos /Europos Ekonominės Erdvės piliečiams nebereikia kreiptis dėl gyvenimo leidimo Norvegijoje. Užtenka atvykus į šalį užsiregistruoti. Read more

Norvegijos darbo inspekcija savo interneto svetainėje skelbia daug naudingos informacijos lietuvių kalba: Standartinė darbo sutartis Identifikacijos kortele (ID-kortele) Norvegijos statybos sektoriuje dirbantiems darbininkams Sveikatos, aplinkos ir saugumo darbe priežiūra  Sveiki atvykę dirbti į Norvegiją Invidualiosios vieno asmens įmonės pastatų ir kelių statybos sektoriuje     Read more

3000 NOK mokestis už darbo ir gyvenimo leidimo prašymo svarstymą ne EEEE piliečiams (trečiųjų šalių piliečiams arba prašantiems darbo ir gyvenimo leidimo pagal trečiųjų šalių taisykles), 2500 NOK mokestis už studijų leidimų svarstymą (trečiųjų šalių piliečiams) ir 3750 NOK mokestis už šeimos susijungimą su Norvegijos piliečiais arba turinčiais trečiųjų šalių piliečių gyvenimo leidimą Read more

Osle veikia Paslaugų centras užsienio darbuotojams! Read more

Norvegijos darbo ir gerovės departamentas- NAV - teikia informaciją Europos Sąjungos šalių gyventojams, ieškantiems darbo. Read more

Šeimos nariai, gyvenantys užsienyje, gali atvykti į Norvegiją ir gyventi drauge su vienu ar keliais šeimos nariais, gyvenančiais Norvegijoje. Read more